SDK下载

注意:SDK包中的DEMO不能直接运行,您需要

  1. 开通试用获取调用凭证,去开通试用
  2. 报备您自己的包名、包签名、bundleID 去报备应用
  3. 将这些信息于DEMO中替换后,方可使用

Github下载地址(建议选择)

号码认证iOS SDK

号码认证Android SDK

Gitee下载地址(Github无法访问时选择)

号码认证iOS SDK

号码认证Android SDK

H5本机校验SDK

脚本引入方式:
https://github.com/yidun/quickpass-h5-demo
https://gitee.com/netease_yidun/quickpass-h5-demo
NPM引入方式:https://www.npmjs.com/package/netease-quickpass-sdk

QQ咨询:反馈更及时 在线咨询 电话咨询:95163223